Huisartsenvereniging Schouwen-Duiveland © 2015  |  Privacy Policy

Over deze site

Deelnemende

praktijken

Zorg

programma's

De huisartsen van Schouwen-Duiveland gebruiken het besloten gedeelte van deze website om elkaar op de hoogte te houden betreffende de HVSD, de Zorggroep, protocollen, vergaderingen etc.

 

Patiënten van het eiland kunnen de website gebruiken voor informatie over de individuele huisartsen, de zorggroep en medische zaken.

Huisartsenvereniging Schouwen-Duiveland (HVSD) heeft als doel gestructureerde, kwalitatief hoogwaardige eerstelijns-zorg te bieden.

 

Deze website dient als platform hiervoor.

Voor spoedeisende zaken en ongevallen overdag (van 08.00 tot 18.00 uur) kunt u na telefonisch contact altijd bij de verschillende huisartsen-praktijken terecht.

 

’s Avonds en ’s nachts

van 18.00 -08.00 uur,

in de weekenden en op erkende feestdagen kunt u voor uw spoedeisende huisartsenzorg

terecht bij:

 

Huisartsenpost Zierikzee:

Borrendamme 9

4301VD Zierikzee

(op oude navigatie Scheldestraat 2)

 

Ook hier word u verzocht eerst te bellen: 0900-1585

 

Website: www.huisartsenpostzeeland.nl 

Huisartsenpraktijken Schouwen-Duiveland op volgorde plaats van vestiging.

Spoedeisende hulp

Inmiddels zijn er 3 ketenzorg programma’s van start gegaan:

 

Diabetes Mellitus type 2

(DM II, sinds 2010)

 

Cardio Vasculair Risico Management (CVRM, sinds 2012)

 

Chronische Obstructieve Longaandoeningen (COPD, sinds 2013)

Zorggroep

Schouwen-Duiveland

 

wordt

 

TOELICHTING

 

Per 1 januari 2017 is de fusie een feit! 

 

PeriScaldes is een eerstelijnsorganisatie ontstaan uit de fusie van drie zorggroepen: te weten Ketenzorg Walcheren, Zorggroep de Bevelanden en Zorggroep Schouwen-Duiveland. Diverse zorgverleners die bereid zijn gezamenlijke doelen te verwezenlijken participeren in de nieuwe zorggroep.

 

PeriScades als organsiatie stelt zich ten doel:

 

“Het bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige, efficiënte, toegankelijke en betaalbare geneeskundige zorg die om de patiënt draait georganiseerd vanuit de huisartsenpraktijk.“

 

De lat ligt hoog als het gaat om kwaliteit en veiligheid met als basis de zorgstandaarden, protocollen en werkafspraken.

 

De komende tijd werken we aan het samenvoegen van de fusiepartners en zullen we steeds meer als één gezicht naar buiten treden.

 

Omdat de nieuwe website van PeriScaldes op dit moment in de maak is, wordt de informatie op deze site niet meer ge-updated.

Excuses voor het ongemak. Wij hopen u binnenkort te verwelkomen op www.periscaldes.nl!

 
X

Password:

Verkeerde password.